AABF
Sayin Başkan,
Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri,

Konu: Dert bizde, derman da ellerinizdedir.

26 Şubat 2011 tarihinde “AABF 12. Olağan Seçimsiz Genel Kurulu’nu” hep birlikte büyük bir basşarıyla gerçekleştirdik. AABF GYK adına katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Sıra genel kurulumuzda alınan kararların yaşama geçirilmesine gelmiştir. Bu konuda da vereceğiniz katkı ve desteğe olan inancımız sonsuzdur.
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu 12 Şubat 2011 tarihinde Brüksel’de yaptığı toplantıda 12 Haziran’da Türkiye’de yapılacak genel seçimleri değerlendirerek, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı aldığı karar kısaca şöyledir;

Aleviler’in köklü sorunlarının olduğu, Aleviler’in sorunlarının ancak partiler üstü siyaset yoluyla çözülebileceği, Alevi hareketin bağımsız duruşunun siyasette de devam etmesi gerektiği, Bu nedenle milletvekili adaylığın bağımsız olması gerektiği, Aleviler’in sorunlarının başkalarına havale edilmesinin doğru olmadığı, Aleviler’in tüm sorunlarının sistemden kaynaklandığı gerçeğini göz önünde bulunduran Avrupa’da yaşayan yaklaşık bir milyon Alevi’yi temsilen, AABK adına AABK Başkanı Turgut
Öker’e I.stanbul 1.Bölge’den bağımsız milletvekili adayı olarak görev ve sorumluluk vermiştir.

Daha sonra AABK’nın aldığı karar, 26 Şubat 2011 tarihinde yapılan AABF 12. Olağan Seçimsiz Genel Kurul’unda gündeme alınarak değerlendirmiş ve AABK ve AABF Genel Başkanı Sayın Turgut Öker’e “rızalık” vererek, oy birliğiyle maddi ve manevi destek vermeyi karara bağlamştır.

Bu bağlamda, Avrupa Alevi hareketinin adayı olan Sayın Turgut Öker’e seçim süresince yapacağı seçim çalışmalarını sürdürebilmesi için aşağıda belirtilen Konfederasyon hesap numarasından bağış kampanyası başlatılmıştır. Kurumlarımızın ve üyelerimizin duyarlı davranarak, üstüne düşen sorumluluğu yerine getireceğine olan inancımız sonsuzdur.

Almanya ( Alevitische Union Europa)
Kölner Bank
Konto: 510 182 28 28
BLZ: 371 600 87
Verwendugszweck: Turgut Öker

Avrupa Ülkeleri (Alevitische Union Europa)
Kölner Bank, Köln
IBAN: DE20 3716 0087 5101 8228 28
SWIFT-Code: GENODED1CGN
Bağış: Turgut Öker

Sevgi ve saygılarımızla
Hüseyin Mat
AABF Genel Sekreteri