Yönetim Kurulu
Hasan Çiçek   Başkan
Dilek Çiçek 2.Başkan ve Muhasebeden 2.Sorumlu
Sevim Dikme Sekreter
Yaşar Yıldız 2. Sekreter
Erdal Bulut 1. Sayman
Dilek Çiçek 2. Sayman
Kahraman Yıldız Halkla ilişkiler 2. Sorumlusu
Hülya Aslan Kadınlar Sorumlusu
Ali Ekber Şen 1. Basın ve Araştırmadan Sorumlu
Kahraman Yıldız 2. Basın ve Araştırmadan Sorumlu
Yaşar Yıldız Gençlik Sorumlusu
Hasan Doğan Kültürden 1. Sorumlu
Serpil Aktaş Kültürden 2. Sorumlu
Adile Dil Yedek Üye

Denetleme Kurulu                               Disiplin Kurulu
Hasan Canpolat Hasan Dikme   Başkan
Şükrü Elmalı Haydar Haydaroğlu 2. Başkan
Nimet Aslan Faysal Aslaner Sekreter
Birsen Çam Rıza Dikme Üye
Ali Kolcu Ali Ekber Çiçek Üye

Kadınlar Kolu

Kiymet Akmaz Başkan
Arzu Çiçek 2. Başkan
Sebahat Ağtaş Sekreter
Senem Geyik Sayman
Gülay Doğan 2.Sayman
Ayşe Akgün Gençlikten Sorumlu
Nurcan Deniz  
Nebahat Deniz  
Saadet Aslan  
Elmas Bozkurt  

Gençlik Kolu

Cenk Bektaş   Başkan
Ediz Dağ 2.Başkan
Aytaç Aslan Sekreter
Mhemet Ali Dikme 2. Sekreter
Ersin Kavak Sayman
Ediz Dag Gençlik Sorumlusu

İnanç Kurulu

İmam İvedi (Dede) Başkan
Emrah Erdem (Dede) 2. Başkan
Hüseyin Erdem (Dede)  
İmam Erdem (Dede)